Gepubliceerd op: 13-04-2023

Je hebt IKC’s en IKC’s; sommigen zijn een soort verzamelgebouw waarin verschillende ‘bedrijven’ zijn gehuisvest. De medewerkers kennen en groeten elkaar, stemmen praktische zaken op elkaar af en organiseren met elkaar evenementen zoals een open dag. Er zijn echter ook IKC’s die als een gemeenschap fungeren, die vanuit dezelfde waarden werken en eenzelfde visie hebben op hoe kinderen zich ontwikkelen.

Het was op zo’n laatste type #IKC waar ik een training verzorgde en het over ‘deze school’ had. Vriendelijk werd ik gecorrigeerd; het was geen school maar een IKC. Stom, dacht ik, ik wist namelijk heel goed dat het een trainingsdag voor medewerkers van #opvang én #onderwijs zou gaan.

Recent had de onderwijsinspectie een bezoek aan dit IKC gebracht. De directeur had haar ontvangen en verteld over de doorgaande lijn van 0-12 jaar, over de pedagogische visie van het Kindcentrum en over het doordachte peuteraanbod. Als snel bleek dat ze het doel van het bezoek verkeerd had begrepen; de inspecteur kwam alleen voor het onderwijs; voor ‘het échte leren’ zeg maar. En dat start blijkbaar als kinderen 4 jaar zijn geworden. Een wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is er niet en ook suggereert het dat onderwijs geven een hogere vorm van begeleiden is en dat de opvang ook niet meer is dan opvangen (bezighouden).

In zo’n situatie hoop je dat de inspecteur tijdens z’n bezoek aan het IKC een peuter of kleuter ontmoet die hem/haar aankijkt en de existentiële vraag stelt (wat jonge kinderen als geen ander kunnen): ‘Wat kom je hier doen?’ Zo’n vraag zette mij als schoolleider ook altijd even stil: ‘Tsja wat doe ik hier eigenlijk?’

Maar goed, terug naar het inspectiebezoek. Het kan niet anders of de inspecteur zal na zo’n vraag excuses maken en beloven de volgende keer voor het hele IKC te komen.

Ik vermoed dat we over een paar jaar met verwondering zullen terugkijken en concluderen dat we indertijd in een overgangsperiode zaten.

Benieuwd hoe pedagoog Gert Biesta denkt over onderwijs en opvang; kijk op: Gert Biesta: een andere visie op pedagogiek - Kinderopvangtotaal