Onderwijs en strategisch advies

Bij complexe vraagstukken kun je als schoolleider of bestuurder deskundige, strategisch advies en begeleiding gebruiken om koers- en resultaatgericht te blijven handelen. Het Onderwijsbureau BV helpt leiders in het onderwijs bij het sturen vanuit betekenis, alleen dan kan vanuit een duidelijke visie op onderwijs ‘eigenwijze’ keuzes gemaakt worden, die bepalend zijn voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht.

Integrale aanpak

Onze benadering is integraal van opzet; wij zijn gericht op mens, proces en resultaat. Niet gericht op één onderdeel, maar gericht op verbetering en versterking van de onderwijsorganisatie. Opdrachten die wij uitvoeren variëren en zijn altijd op maat.


De adviseurs van Het Onderwijsbureau BV hebben ervaring op het gebied van:

  • Strategie- en beleidsontwikkeling;
  • Missie- visie- en identiteitstrajecten;
  • Inrichten managementcyclus, planning en control-cyclus;
  • Professionaliseren HR: strategisch HR, beleidsontwikkeling IPB, inrichten competentiemanagement, inzetten gesprekscyclus, dossierbegeleiding, opzetten interne academie, versterken verzuimbegeleiding;
  • Inrichten kwaliteitszorg: visiegericht en cyclisch inrichten van kwaliteitszorg, resultaatgericht werken, inzetten en ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten, uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, ronde tafelsessies, audits.

Meer info? Neem contact op met Henk Boersema, 06-51599801Mail Henk Boersema