Kort en krachtig formuleren van jullie drijfveren

‘Wat mist de leerling als jullie school niet bestaat? Waarom kiezen ouders voor jullie school? Wat maakt jullie team bijzonder t.o.v. andere scholen?' Als wij deze vragen stellen aan een willekeurige ouder of medewerker blijft het vaak stil. Jammer, want jullie visie kan juist dé energiebron zijn voor het dagelijks werk! Volg daarom de training: school met een visie.

Training een school met een visie

Termen als veilig, op maat en betrokken komen vaak terug in een schoolvisie. Mooie betekenisvolle woorden, dat zeker. Echter, gelden die uitgangspunten niet voor alle scholen in Nederland? Wij geloven, dat een visie duidelijk maakt waar de school écht voor staat.


Een heldere schoolvisie:

  • is dé drijvende kracht van jullie school en daarmee de energiebron voor het dagelijks werk;
  • draagt bij aan verbinding binnen het team én met ouders;
  • zorgt voor focus, helpt ouders te ontdekken waarom zij voor jullie school kiezen;
  • draagt bij aan een duidelijke externe uitstraling.

Het Onderwijsbureau BV ondersteunt en begeleidt teams op inspirerende wijze bij het (her)formuleren van de visie of  het bevestigen van de kracht van visie. Het resultaat: een gemeenschappelijke ‘eigenwijze’ visie die kinderen en medewerkers in beweging zet.


Opbouw training

Deze training bestaat uit twee dagdelen.

Na het eerste dagdeel is de kracht van de visie duidelijk en hebben wij gezocht naar onderscheidende bouwstenen voor jullie visie.

Na het tweede dagdeel staat er een herkenbare en heldere visie op papier en hebben jullie nagedacht over de visie in de praktijk. Hoe komt het onderscheidende van jullie school in woord, beeld en daad terug in de dagelijkse praktijk? Welke concrete ontwikkelthema’s en acties levert dit op?

Een vervolg op de visietraining is mogelijk in de vorm van begeleiding bij het opstellen van school- en jaarplannen. Graag ondersteunen wij op deze manier in het concreet zichtbaar maken van de vernieuwde visie in de praktijk.

Investering

Kosten teamtraining: 795 Euro per dagdeel per trainer. Het aantal trainers wordt in overleg afgestemd en is mede afhankelijk van de groepsgrootte. Trainingen en coaching door Het Onderwijsbureau BV zijn vrijgesteld van btw. De tijdsinvestering voor deze training is twee dagdelen.


Meer informatie

Wil je graag meer informatie over deze training een school met een visie en de mogelijkheden van een maatwerkprogramma bespreken? Neem dan contact met ons op: trainingen@hetonderwijsbureau.nl. Je kunt ons ook bellen op het nummer 033 – 8887888


Andere interessante trainingen

Direct aanvragen