Kwaliteitsbieb »

Het Onderwijsbureau BV gelooft in medewerkers die zelf betrokken zijn bij het ontwikkelen en borgen van organisatieafspraken. Wij begeleiden scholen bij het cyclisch werken aan kwaliteit. Bijvoorbeeld door afspraken duidelijk op papier te krijgen en toegankelijk te maken, door interne audits te organiseren of door belangrijke indicatoren in kaart te brengen.

We bieden verschillende producten die als middel ingezet kunnen worden. Ook begeleiden wij trajecten op maat, bijvoorbeeld om eigen kwaliteitsmedewerkers op te leiden, met winst voor de hele organisatie als uitgangspunt!