Schoolplanbegeleiding

‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan!’

Het schrijven van een kernachtig schoolplan voor ontwikkeling en vernieuwing, waar medewerkers zich in herkennen en met plezier aan werken, is elke vier jaar voor scholen een uitdaging. Het plan is geen doel op zich, maar een middel om te prioriteren en actiegericht te kunnen werken aan gedragen ambities. Het Onderwijsbureau BV helpt met schoolplanbegeleiding en begeleidt in de ontwikkeling van een concreet schoolplan en het opstellen van duidelijke doelen.


Jullie gaan aan de slag met: 

Missie, visie en leidende principes: hoe kijk je naar onderwijs? Waar gaat de school voor?

‘Leidende principes’ maken dit concreter; als basis voor gedrag en keuzes.

Context en omgeving: wat gebeurt er in de school, de buurt, de regio, het onderwijs en de politiek?

Maximaal vijf kernthema’s of koersuitspraken: vijf thema’s, die iedereen kan onthouden, daarmee is het de ‘kapstok’ voor waar we aan werken.

Wettelijke inhoud: verplichte inhoud komt terug in het plan, geschreven vanuit eigen keuzes, ambities en kleur!


Onze toegevoegde waarde?

De adviseurs van Het Onderwijsbureau BV:

 • maken je bewust van het onderscheidende karakter van de school;
 • bieden inspirerende en energieke werkvormen om tot nieuwe inzichten te komen;
 • stimuleren scherpe gespreksvoering, waarbij ieders inbreng wordt meegenomen;
 • helpen je koersthema’s SMART te formuleren;
 • zijn gericht op duurzaam resultaat; optioneel begeleiden bij het bewaken van doelstellingen.

Concreet aanbod

 1. Format: wij leveren een digitaal format (incl. wettelijke indicatoren).
 2. Visiecheck: vanuit een interview met twee tot vier teamleden krijg je inzicht in de visie in de praktijk. Is deze visie helder, onderscheidend en te ‘proeven’ op de werkvloer?
 3. Teamgesprek: door ons begeleid met inspiratiesessies en werkvormen op maat.
  Resultaat: input voor de koersthema’s.
 4. Koersthema’s: op basis van deze input formuleren wij max. vijf kernthema’s voor ontwikkeling. De school werkt dit verder uit in consequenties voor diverse procesgebieden, zoals onderwijs en medewerkers. De thema’s worden aangeboden op een A4 poster.
 5. Begeleiding bij het schrijven: wij geloven dat een schoolplan een effectief kwaliteitsmiddel is wanneer het geschreven wordt door het team zelf. Wij lezen kritisch mee, doen suggesties en checken op taal en inhoud.
 6. Tussentijdse evaluatie(s): één of meerdere sessies om te checken of de koers nog helder en levend is, of het schoolplan effect heeft in de praktijk.

Investering in schoolplanbegeleiding: tijd en kosten

Kosten: in overleg, ons uitgangspunt is maatwerk. Op basis van de wensen van de stichting/school werken wij ons aanbod en de investering uit in een ondersteuningsvoorstel.


Meer weten over onze schoolplanbegeleiding?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 033 – 8887888 of per mail.
Gelijk informatie opvragen over onze schoolplanbegeleiding kan ook door hieronder het contactformulier in te vullen:

Direct contact met een onderwijsadviseur


Van school- naar jaarplan

Hoe vertaal je de heldere koers van een schoolplan naar een richtinggevend en doelmatig jaarplan? Wij ondersteunen graag!

In het schoolplan hebben jullie voor de komende vier jaar een heldere koers uitgezet. Deze koers maak je in praktijk meer concreet in een jaarplan. Prioritering van thema’s die natuurlijk allemaal belangrijk zijn, kan lastig zijn. Het Onderwijsbureau BV ondersteunt graag in de vertaling naar een richtinggevend en doelmatig jaarplan voor de periode van een schooljaar.

Het jaarplan is als het ware het koersboek voor alle betrokkenen en beantwoordt vragen zoals: op welke doelen richten we ons in de komende twaalf maanden en hoe gaan we dat doen? Welke stappen gaan we zetten, in welke volgorde?

Wij werken met én voor jullie, zodat jullie kunnen prioriteren en wij helpen bij het vertalen van die keuzes naar concreet beschreven stappen. Op die manier werken we graag samen aan een kwaliteitsdocument dat eenvoudig geïmplementeerd kan worden in de schoolorganisatie.


Wij begeleiden bij:

 • de ontwikkeling van het jaarplan en bijbehorende acties;
 • het in kaart brengen van ontwikkelpunten in relatie tot het schoolplan en de voortgang;
 • optioneel: samen met het team evalueren en vooruitkijken.

Maatwerk is wat ons kenmerkt, omdat we geloven dat jullie onderwijs er dan morgen al wat beter van wordt. Een mogelijke tijdsinvestering is:

 • ondersteuningsomvang +/- 6 uur per school;
 • on-the-job, een werksessie van 2 uur en (kritische) meeleesfunctie (op afstand).

Mocht je interesse hebben in deze (of een aangepaste) vorm van ondersteuning, neem dan contact met ons op via 033 – 8887888 of mail naar: info@hetonderwijsbureau.nl