Kansen voor het onderwijs

Nederland zakt internationaal weg uit de top-10 als het gaat om onderwijsprestaties. Het onderwijs moet de uitdaging aan gaan om buiten de geëffende paden te gaan kijken. Focus op taal- en rekenonderwijs is niet de oplossing. Er is behoefte aan meervoudige intelligentieprofielen, waarbij voor zowel docent als leerling de juiste talenten komen bovendrijven. Wat ons intrigeert is de aansluiting van vernieuwende leerlijnen op het bedrijfsleven. Onderwijs met gepassioneerde docenten uit de onderwijstraditie én met mensen van buitenaf, die zich als een vis in het water voelen in het onderwijs.

Tex Gunning, lid van de raad van bestuur van AkzoNobel, stelt dat ‘onze kinderen worden opgeleid om succesvol te zijn in de wereld van gisteren’. Hij stelt dat verandering noodzakelijk is en alleen gemaakt kan worden door onze kinderen anders op te voeden en te scholen. Het onderwijs staat voor de uitdaging om de omslag te maken van platte leerfabrieken naar instanties die vanuit bevlogenheid de leiders van de toekomst afleveren. De sleutel daarvoor is zingeving. Er liggen geweldige mogelijkheden voor scholen die de moed hebben zichzelf opnieuw uit te vinden. Het bieden van zin en betekenis is een eenvoudig maar doeltreffend middel om mensen in beweging te zetten, te zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen en dat vervolgens in willen zetten voor het grotere geheel. Een mooi voorbeeld is het Finse onderwijssysteem: persoonlijk onderwijs staat hier centraal, het heeft een hoge kwaliteitsstandaard en de docent heeft veel aanzien en is hoog opgeleid. De focus ligt op kwaliteit en werken vanuit waarden.

Wij willen deze thema’s aan de orde stellen, wij willen onderwijsinstellingen prikkelen om keuzes te gaan maken die ‘moeilijk kunnen zijn’, keuzes die ‘anders zijn’ om uiteindelijk kinderen op te leiden voor een wereld van morgen.

De wereld om ons heen verandert in snel tempo, maar verandert het onderwijs voldoende mee? De leerling-daling, lumpsum wetgeving en de vergrijzing stellen nieuwe eisen aan personeelsbeleid en flexibiliteit. Hoe gaat u als school om met al die ontwikkelingen?

Het Onderwijsbureau is ervan overtuigd dat wanneer u gefocust blijft op de eigen visie en doelen van de school, leiders durf en lef hebben te veranderen, te innoveren en talentontwikkeling centraal te stellen dit het onderwijs versterkt en wij onze kinderen zo begeleiden dat zij klaar zijn voor de wereld van vandaag en morgen. Met onderwijsprofessionals die weten wat ze willen en uit kunnen leggen waarom ze de dingen doen zoals zij ze doen. Het Onderwijsbureau denkt graag mee en helpt u vanuit uw eigen kracht gericht te werken aan waardevol onderwijs, dat is wat ons drijft.