Gepubliceerd op: 05-12-2019

Heb je altijd al met de gedachte gespeeld om als ZZP’er aan de slag te gaan? Als interimmanager ergens binnen komen, je expertise en ervaring inzetten, echt aansluiten bij de school en met het team een stapje vooruit zetten: klinkt dat interessant? Interim IB-er Harriët ter Meer - Nap doet het! Adviseur Kim van Aalten sprak met haar over haar bevindingen tot nu toe.

Interim opdrachten onderwijs

Harriët is een kleine twee jaar geleden voor zichzelf begonnen. De aanmoedigingen vanuit haar omgeving zetten haar aan het denken: interimwerk zou best eens interessant voor haar kunnen zijn! Nadat Harriët haar eerste twijfels had overwonnen, is ze verkennende gesprekken gaan voeren met bureaus. Kort daarna dienden de eerste opdrachten bij basisscholen zich aan. De opdracht op een basisschool bood Harriët de kans om, na een periode van negen jaar, weer aan het werk te gaan in het Primair Onderwijs. Er brak een periode aan waarin Harriët hard heeft gewerkt en weer helemaal het Primair Onderwijs is ingedoken. Al snel merkte ze dat ze de juiste keuze had gemaakt, ze haalt veel plezier en voldoening uit interim opdrachten als het aanbrengen van structuur in een zorgroute, het coachen van leerkrachten en het invoeren van handelingsgericht werken.  

Interim werk zorgt voor persoonlijke groei

Wat Harriët vooral aanspreekt in het interimwerk is de flexibiliteit en de afwisseling als interimmer. Je leert veel verschillende mensen kennen en komt op uiteenlopende scholen. Je vliegt in met je ervaring en expertise en helpt een school op weg totdat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast was en is het voor Harriët ook een moment van zichzelf uitdagen en haar grenzen verleggen. Door de diversiteit aan opdrachten en de verschillende mensen met wie ze mag samenwerken, ervaart Harriët groei. 

Samenwerken kan vaak beter

In het onderwijs is de druk hoog, ziet Harriët. De klassen zijn erg groot en leerkrachten willen de leerlingen allemaal zo goed mogelijk bedienen, dat legt een druk op leerkrachten. Ook het IB-stuk is groot, het omvat veel verschillende aspecten. In het onderwijs ben je eigenlijk nooit echt klaar. Harriët ziet dat het er zeker niet makkelijker op is geworden. Op de scholen waar zij komt als interimmer valt winst te behalen in het samenwerken, vertelt Harriët. Dan kun je echt stappen maken als team. Gebruik maken van elkaars expertise, van en met elkaar leren, dat is Harriëts advies.

Belangrijke les voor de interimmer

Harriët deelt met ons wat belangrijk is om goed als interimmer aan de slag te kunnen. Vooral het snel kunnen denken en schakelen, benoemt ze als essentieel. Je wordt zo ingevlogen en er wordt van je verwacht dat je lopende zaken snel eigen maakt, zodat het ingezette proces gecontinueerd kan worden. Daarnaast is het belangrijk om mensenkennis te hebben, veel vragen te stellen en echt te luisteren. Je moet je goed realiseren wat jouw rol is en daar tactisch in te werk gaan. Het is belangrijk dat je echt onderdeel bent van het werk en de opdracht, de relatie is daarbij helpend maar wel, in zekere zin, ondergeschikt. 

Helicopterview

Wat waardevol is aan interimmers je school binnenhalen, vindt Harriët vooral de helicopterview die ze kunnen brengen. Met iets meer afstand en een frisse blik kunnen kijken naar wat een school doet, brengt inzichten en kan een school echt verder helpen. Daarnaast kunnen, zoals eerder benoemd, de ingezette processen doorgaan. Je zorgt als interimmer voor een bepaalde continuïteit. 

Toegevoegde waarde interimmer maar wees wel realistisch

De kritische geluiden rondom het interimwerk snapt Harriët wel, maar ze vindt wel dat men hierin realistisch moet zijn. Er is een probleem, dat vraagt om flexibiliteit. Als school zit je nergens aan vast, in die zin neemt de ZZP’er ook een risico. Het is belangrijk dat de scholen op de rit blijven, juist in een tijd van een lerarentekort, zo meent Harriët. Als er geen interim intern begeleider of interim-directeur wordt ingehuurd, is er niemand die de processen kan voortzetten en dan valt er een gat. Uiteraard is het inzetten van een interimmer altijd een tijdelijke oplossing, maar het werk, dat wordt opgevangen door zo'n iemand is wel belangrijk voor het team, ouders én natuurlijk de leerlingen. Daarbij kan een school echt profiteren van iemand die met een bak ervaring en expertise de school in komt. 

Tot slot een mooie conclusie van Harriët: “leraren mogen veel trotser zijn op wat ze doen; je hebt de meest prachtige baan die er bestaat!”