Gepubliceerd op: 05-09-2016

“Trots op alle verbeteringen in het verleden, nu ook vertrouwen in de toekomst!”

OBS Klavertje Vier is een moderne basisschool in Houten met een mooi, open schoolgebouw. Een aantal jaren geleden stond de school er minder florissant voor: een teruggang in leerlingen leidde bijna tot sluiting van de school. Onder de bezielende leiding van schoolleider Arjen Nanninga en met een enthousiast team werd de ommekeer ingezet. Na twee jaar bikkelen is de school op een ambitieus punt gekomen waar gekeken wordt: hoe kunnen we doorgroeien naar een uitstekende school die tegelijkertijd de behaalde resultaten weet te borgen? En waar staan we nu eigenlijk precies? Om een antwoord te krijgen op deze vragen werd Het Onderwijsbureau BV gevraagd om een quick scan kwaliteit uit te voeren.

André Guijs, senior adviseur bij Het Onderwijsbureau BV en jarenlang schoolleider van een excellente basisschool, ging op bezoek bij OBS Klavertje Vier om de quick scan uit te voeren. Hierbij werd gesproken met de directie over de school en haar ambities en over het beleid dat er al is of nog ontwikkeld moet worden. Intern begeleider Ingrid en leerkracht Henriëtte spraken met André over de uitwerking van gemaakte afspraken in de praktijk.

“We willen de basis op orde hebben”

Door het gebruik van Kwaliteitsbieb, een online instrument, is OBS Klavertje Vier al in staat om afspraken cyclisch te borgen en toegankelijk te maken voor iedereen binnen de organisatie. Maar welk beleid is er al en wat ontbreekt nog? Welke stukken zijn wettelijk verplicht? Waar kijkt de Inspectie naar in het nieuwe waarderingskader? Aan de hand van een referentietabel keken Arjen en André samen naar de aanwezige documentatie. Niet zozeer vinkend maar in een open gesprek; waarbij per onderwerp werd gekeken naar het uiteindelijke nut voor het primaire proces en eventuele alternatieve manieren van vastlegging.

Door Arjen werden de volgende ambities op het gebied van kwaliteitswerk uitgesproken:

  • Nog meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen
  • Verbeteringen beter borgen in de schoolorganisatie
  • De zorgstructuur verder beschrijven en uitbreiden

“Initiatieven worden soms nogal ad-hoc opgestart”

Intern begeleider Ingrid en leerkracht Henriette spraken met André over het structureren van zorg en onderwijs. Ingrid zit in haar eerste jaar als intern begeleider. Een uitdagende maar ook veeleisende nieuwe rol. De school kent zowel Piramide onderwijs voor hoogbegaafde kinderen alsook regulier onderwijs. Het is van groot belang dat deze twee groepen niet als twee eilanden functioneren maar met elkaar geïntegreerd zijn. Er is sprake van veel overlegmomenten. Met enthousiasme worden nieuwe vormen van samenwerking doorgevoerd. Daarbij is het soms lastig om niet altijd naar behoefte, en dus ad-hoc, te werk te gaan maar juist gestructureerd. Hoe geef je dit het beste vorm? Ook werd er gesproken over het in kaart brengen van opbrengsten. Hoe kan je beschikbare data mét elkaar analyseren en aanwenden voor verbetering? Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor welk deelgebied? André deelde een aantal best practices en deed twee waardevolle aanbevelingen:

  • Werk cyclisch aan verbetering in plaats van probleemgestuurd
  • Introduceer een nieuwe manier van opbrengstanalyse- en bespreking

“Ontwikkeling graag, maar wel stap voor stap”

Tegen het einde van de sessie bespraken André en Arjen de uitgebreide rapportage van de quick scan. Naast een verslag en aanbevelingen staat hierin vermeld welk beleid OBS Klavertje Vier nog wil ontwikkelen, al dan niet samen met het bovenschools bestuur, en ook een planning wanneer dit gaat gebeuren. Goed nieuws voor Arjen: de school is al erg goed op weg en het ontwikkelen van ontbrekend beleid mag soms best even op zich laten wachten.  Belangrijker is dat de school zicht heeft op de processen en grip op de uitvoering hiervan.

“Deze sessie heeft me precies gebracht waar ik naar op zoek was!”

Als terugkoppeling op de quick scan zei Arjen het volgende:
“Ik heb de begeleiding van Het Onderwijsbureau BV tijdens de quick scan als zeer prettig ervaren. Ik wist dat we op de goede weg waren, maar het is erg fijn dat een ervaren collega als André dat bevestigd. De quick scan was eigenlijk een proefaudit, waarbij we open en rustig de inhoud van ons beleid konden bespreken. Gelukkig niet alleen met een vinklijst in de hand maar juist vanuit een open en coachend gesprek. We hebben nu meer zicht op hoe we ervoor staan. De sessie heeft me dan ook precies gebracht waar ik naar op zoek was; we blijven werken aan kwaliteit op deze mooie school en gaan een Inspectiebezoek met veel vertrouwen tegemoet!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een quick scan kwaliteit op jouw school? Neem contact op met Matthijs Hemink om de mogelijkheden te bespreken.

033 - 888 7 888 | 06 – 40138451 | matthijs.hemink@hetonderwijsbureau.nl