Gepubliceerd op: 16-05-2019

‘Het Onderwijsbureau BV begreep wat wij zochten en stelde passende kandidaten voor’

Het vinden van een goede, nieuwe collega is een tijdrovend proces. In de huidige arbeidsmarkt is het niet makkelijk om de juiste collega te vinden. Steeds meer schoolbesturen zien het voordeel van een zorgvuldige werving door een extern bureau. Stichting Codenz werkte in eerdere zoektochten naar nieuwe collega’s ook al eens samen met Het Onderwijsbureau BV. In de werving- en selectie voor een nieuwe directeur onderwijskwaliteit vroeg Codenz Het Onderwijsbureau BV om hen te ondersteunen.

Procedure van het Onderwijsbureau BV

Rob Sakko is bestuurder bij Codenz en zo betrokken bij de werving voor de directeur onderwijskwaliteit. Wij belden hem om te vragen hoe hij de procedure ervoer en hoe hij terugkijkt op het procedure. “Allereerst wil ik zeggen dat ik ontzettend blij ben met onze collega, de directeur onderwijskwaliteit; we werken een goed half jaar samen en functioneren als tandem.” Rob geeft aan met zijn nieuwe collega goed te kunnen samenwerken en sparren over onderwijs, kwaliteit en organisatiestructuur.

Zorgvuldig

Terugkijkend op de procedure ervoer Rob het als comfortabel, dat de procedure uit handen werd genomen. Rob: “Het Onderwijsbureau BV deed een zorgvuldige screening.” Na een grondige selectie bracht Het Onderwijsbureau BV de 25 sollicitanten terug naar tien kandidaten. Op basis van de voorgesprekken met betrokkenen van Codenz, het afgestemde profiel en overleg met Codenz over de sollicitanten nodigde Het Onderwijsbureau BV tien kandidaten uit voor een gesprek.

Kandidaten zijn bevraagd wat betreft motivatie, persoonlijkheid, ervaring en ambitie voor de functie. Na een zorgvuldige selectie zijn vier kandidaten voorgedragen voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie. Het Onderwijsbureau BV had contact met betrokkenen en regelde agenda’s en documentatie.

Professionele distantie

Rob Sakko benoemt, dat hij van te voren wat sceptisch was over het uitbesteden van zo’n belangrijke procedure: ”Hoe weet Het Onderwijsbureau BV voor ons precies dé juiste kandidaat te vinden? Die vraag verdween toen ik de vier geselecteerde kandidaten zag. Zij matchten op alle fronten goed met Codenz en daardoor hadden we echt wat te kiezen.” Rob vond het prettig naast cv’s, motivaties ook kandidaat-profielen te ontvangen van Het Onderwijsbureau BV. Hieruit bleek de zorgvuldige voorprocedure. Daarnaast vond hij de begeleiding van de adviseurs tijdens de benoemingsadviescommissie erg professioneel. Er werden tips en adviezen gegeven voor de gesprekken.

Rob geeft herhaaldelijk aan dat hij vindt dat Het Onderwijsbureau BV zich ondersteunend opstelt en vanuit professionele distantie opereert: “Ik heb niks gemerkt van commerciële belangen of een mening van de adviseurs en dat gaf vertrouwen.” Hij zou aan collega-besturen Het Onderwijsbureau BV zeker aanbevelen als het gaat om bovenschoolse posities, want hij kijkt positief terug op het gedegen proces, de diepgang, focus en het resultaat.

Afstemmen op neutraal terrein

Katalin de Kleuver is benoemd als directeur onderwijskwaliteit. We zijn benieuwd hoe zij nu bij Codenz aan de slag is en hoe ze terugkijkt op het proces vanuit haar rol als sollicitant. Katalin: “Ik kende Het Onderwijsbureau BV vanuit mijn netwerk. Ik vond het eerste sollicitatiegesprek in Amersfoort een fijn én pittig gesprek, waarin kritisch werd doorgevraagd.” Ze geeft aan dat dit haar hielp een scherp beeld te vormen van de functie en wat zij daarin kon betekenen.

Katalin zegt blij te zijn met feedback die ze van Het Onderwijsbureau BV ontving na het gesprek en de voorbereiding richting de gesprekken bij Codenz. Ook was het prettig in de grote benoemingsadviescommissie een bekend gezicht te zien van Het Onderwijsbureau BV. Ze heeft twee gesprekken gevoerd met de benoemingsadviescommissie en vond de begeleiding hierin vanuit Het Onderwijsbureau BV ondersteunend. Katalin: “De vlotte terugkoppelingen gaven mij een goede focus en het was fijn af te stemmen op ‘neutraal terrein’ met Het Onderwijsbureau BV.” Een goed half jaar na haar start zegt Katalin: “Ik werk heel plezierig samen, vanuit gedeeld leiderschap en deze rol kan ik  betekenisvol invulling geven.”

Werving en selectie onderwijs

Dit is waar we voor gaan in werving- en selectieprocedures, dat zowel sollicitanten als scholen en besturen positief terugkijken op een procedure en een half jaar later blij zijn met de gemaakte keuze. Ben je ook opzoek naar die passende collega en wil je eens spreken over de mogelijkheden voor een werving- en selectieprocedure op maat?

Neem contact met ons op:

033 – 888 7 888info@hetonderwijsbureau.nl