Gepubliceerd op: 11-04-2019

 “Met een duidelijk visie de toekomst in!”

OBS De Triangel (onderdeel van Stichting Talent Primair) is een basisschool in het mooie Weesp, waar “leren van de kunst en de kunst van het leren” centraal staat. Een aantal jaren geleden liep het leerlingenaantal terug. De school ging op zoek naar een onderscheidend aanbod en er werd gekozen voor een profiel waarbij kunst centraal staat. Het leerlingaantal is gestegen en onder leiding van directeur Michel Tabak is de sfeer in het team sterk verbeterd. In 2018 werd gewerkt aan een nieuw schoolplan. Tijdens dit project vond het team dat de visie uit het verleden beknopter beschreven kon worden. Het Onderwijsbureau BV werd daarom gevraagd een visietraining te verzorgen om een goede onderwijsvisie te formuleren.

Erik Los, senior adviseur bij Het Onderwijsbureau BV, ervaren schoolleider en betrokken bij meerdere kwaliteitstrajecten waarbij “het verhaal van de school” centraal staat ging in gesprek met Michel en daarna aan de slag met het team. Een spannend traject, want het begrip ‘visietraining’ riep niet direct veel energie op bij de medewerkers van de school.

“We willen een duidelijk verhaal hebben, om keuzes te maken”

Michel wilde graag dat er een beknopte verwoorde visie zou komen. Niet alleen op papier, maar echt een leidraad voor de komende jaren. Waarom doen wij wat wij doen? Wat moeten wij blijven doen, waar moet wij vooral mee stoppen, wat gaan wij vernieuwen? Deze vragen kunnen het beste beantwoord worden als je duidelijk is waarom iets gedaan wordt. Die vraag stond dan ook centraal tijdens deze twee dagen. Michel: “bij de intake werd duidelijk dat de training door Erik en zijn collega Gerieke van Til echt op OBS De Triangel zou worden toegesneden. Ook was het goed om te merken dat n.a.v. dag 1 de tweede dag aangepast werd. Er is echt geluisterd naar mijn wens en de mening van het team tijdens de eerste dag. Dit zorgde ervoor, naast de verschillende activerende werkvormen dat er een bepaalde gezamenlijke energie vrijkwam.”

“Als directeur voor jouw school staan en met zijn allen achter de visie!”

“De keuze om deze visietraining niet zelf te begeleiden verdient zich zeker terug. Als directeur heb je een belangrijke rol om de onderwijsvisie te formuleren en te doorleven, maar dit kan je niet alleen. Daar heb je alle teamleden voor nodig. Normaliter zijn zij druk bezig met het dagelijks onderwijs en vooral actie gericht. De tijd ontbreekt dan vaak om het gesprek te voeren over onze WHY, ons verhaal. Het is ook goed om tijd en ruimte te hebben om als team het gesprek te voeren: waar staan wij voor en waar gaan wij voor. Dit past mooi in de Piramide van Daniel Kim:

Ik heb aan Erik gevraagd om deze piramide mee te nemen in de training. Door de WHY de gehele training centraal te stellen en met diverse werkvormen vanuit de bedoeling te werken, zag het team hun WHY door de twee dagen heen groeien en was het resultaat aan het einde van de training dat zij allemaal achter de visie stonden. Gecombineerd met de golden circle van Simon Sinek en De Bedoeling van Wouter ’t Hart bracht Het Onderwijsbureau BV een gedegen theoretisch kader."

“Nu keuzes niet meer ad-hoc oppakken”

Marcel: “Tijdens het proces richting het nieuwe schoolplan hebben wij al duidelijke keuzes gemaakt, samengevat op 1A4. Toch merkten wij dat de visie nog erg algemeen was en niet bijdroeg aan het gezamenlijk gesprek en keuzeproces. Wij concludeerden dat ad-hocwerken dan op de loer lag. Dit levert frustraties op, je doet iets maar weet niet precies waarom of het gewenste effect blijft uit. Het was dan ook goed om na een eerste jaar de visie te herijken. Met de beknopte visie hebben we nu iets in handen waar wij echt mee aan het werk kunnen gaan, zonder te veel woorden. Wij hebben hernieuwde energie gekregen, met als gezamenlijk doel om onze visie in het komende jaar in en om het gebouw zichtbaar te maken en in woord en daad tot uiting te laten komen. Goed dat hiervoor ook ruimte is gemaakt aan het einde van de training, zodat de visie ook in voorgenomen acties is verwerkt. Medewerkers zagen echt wel even op tegen deze tweedaagse, maar zoals een collega aangaf: ik kwam mat naar deze tweedaagse toe, maar ga met energie weg. Wat gaaf om dit samen te doen!”

“Dit traject is een goed uitgangspunt om het team op een duidelijk spoor te zetten”

Als terugkoppeling op de training noemde Michel het volgende: “De missie en visie van een school vormen de basis voor alles wat je doet en voor je onderwijs aan de kinderen. Als dit niet helder is ga je alle kanten op met de school. Dit traject is een goed uitgangspunt om het team op een duidelijk spoor te zetten: wat maakt ons een bijzondere school, wat is de reden dat we hier op deze school werken en waarom zouden ouders deze school voor hun kind moeten kiezen? De trainers van Het Onderwijsbureau BV hebben hun ervaring en expertise in dit missie- visietraject op deskundige wijze ingezet en in afwisselende werkvormen het team geïnspireerd en de collega’s de gezamenlijke lijn in kaart laten brengen.”

Erik en Gerieke kijken ook met veel plezier terug op deze training. Vanuit Het Onderwijsbureau BV willen wij scholen helpen om van binnenuit te ontwikkelen en “eigen”wijze keuzes te maken. Dit team heeft duidelijk gemaakt dat zij de ruimte pakken om deze keuzes te maken. Er is niet alleen aan de visie gewerkt, ook de onderlinge samenwerking is besproken. Scherpe vragen werden beantwoord. Alle vertrouwen dat deze school ook in de komende jaren hun leerlingen kan ondersteunen bij “leren van de kunst en de kunst van het leren’!

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden van inspirerende visietraining op jouw school? Neem contact op met Erik Los om de mogelijkheden te bespreken.

033 - 888 7 888 | 06 – 40138451 | erik.los@hetonderwijsbureau.nl