Gepubliceerd op: 27-03-2020

De leerkracht kijkt me verbaasd aan: “werkt dat oprecht zo met leidinggeven, stuurt een goede leider echt zo weinig?” Zonder ja of nee te beantwoorden op die vraag zoeken we samen naar voorbeelden van goed leiderschap en hoe leerkrachten dat zelf kunnen inzetten in hun praktijk.

Samen met een collega tref ik op verschillende woensdagmiddagen een club enthousiaste leerkrachten, die leergierig zijn en met heel uiteenlopende thema’s graag aan de slag willen gaan. Per middag staat telkens een ander thema centraal welke allemaal draaien om leiderschap en het leiding kunnen geven aan jezelf. Als je leiding kunt geven aan jezelf sta je steviger in je schoenen en kun je jouw eigen rol stevig innemen in de professionele ruimte. Boeiend, soms lastig, maar vooral leuk om samen bij stil te staan en in te leren.

We starten vaak persoonlijk, bijvoorbeeld op de middag wanneer iedereen een steentje pakt en aan de hand daarvan een specifiek moment omschrijft wat indruk maakt. Vervolgens duiken we de theorie in en hebben we het vanuit verschillende kaders over projectmanagement in het onderwijs. Iedereen heeft sprekende voorbeelden en kan goed duiden waarom projecten vaak niet slagen in het onderwijs. Dit enkel met elkaar concluderen is te karig, dus we analyseren dit en bespreken welke rol een ieder hierin kan innemen. Hierbij passeren onder andere deep democracy en de ijsberg van McClelland de revue.

Tijdens deze oriëntatie op management schuurt het wanneer de theorie lijnrecht staat tegenover wat leerkrachten in hun praktijk zien en meemaken. Maar geleerd wordt er, je ziet anderen doordenken, doorvragen en het aangeboden echt opslaan. Dit vraagt tijd en dat bijt soms met de doelen die we hebben voor de middag. De goede keuzes daarin met elkaar maken, zodat het voor iedereen een boeiend leerproces is, blijft een zoektocht en is volgens mij erg herkenbaar voor elke leerkracht (& trainer).

Dat is het boeiende van dit traject. Als Het Onderwijsbureau BV bereiden we de middagen uitgebreid voor en denken verschillende onderdelen vanuit verschillende hoeken door, we tekenen de lijnen uit, maar uiteindelijk geven de deelnemers het echt kleur. Dat het ook kleur voor hen geeft, blijkt als we enkele dagen een mail ontvangen van een van de deelnemers. In de mail geeft de deelnemer aan zelf volop aan de slag te zijn met het aangebodene van die middag in de praktijk en ziet dat het uitwerking heeft in het eigen handelen en daarmee in de school.

Contact

Ook interesse in een oriëntatie op management binnen jullie stichting? Lees hier meer informatie.