Gepubliceerd op: 30-11-2017

Mijn naam is Erik Los. Per 1 november ben ik aan de slag gegaan voor Het Onderwijsbureau als adviseur en interim-directeur. 39 jaar, getrouwd en vader van drie prachtige kinderen.

Na gestart te zijn in het basisonderwijs, heb ik de afgelopen jaren gewerkt als leerkracht, afdelingsmanager en directeur in het speciaal onderwijs. Bouwen aan ontwikkeling op diverse niveaus geeft mij energie. De laatste periode mocht ik letterlijk bouwen aan een nieuwbouw. Van schets tot opening heb ik mogen begeleiden, een intensief maar vooral leerzaam traject. Ontwerpen van een gebouw vanuit visie op onderwijsinhoud, uitstraling en inrichting.

Naast de letterlijke bouw, genoot ik van het dagelijks werken (bouwen) aan de ontwikkeling van kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag. Medewerkers vanuit onderwijs, revalidatie en zorg geven dagelijks het beste van zichzelf of het beste bij de leerlingen tot ontwikkeling te brengen..  Essentieel daarbij is , in mijn ogen, om de medewerkers de ruimte te geven, op basis van een heldere visie en kaders. De opgedane expertise mag ik vanaf heden ook gaan inzetten vanuit Het Onderwijsbureau!

Mensgericht en betekenisvol, focus op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Wat betekenen deze onderwerpen voor de schoolorganisatie, het management, de leerkracht maar vooral de leerling, zijn vragen waar ik mij graag mee  bezighoud.

Naast gezin en werk zet ik mij graag in als vrijwilliger op bestuurlijk vlak. Ik geniet van het kijken naar sportwedstrijden (van de kinderen) of als het de tijd het toelaat zelf op de fiets te stappen en tegen de wind in te fietsen. En dit sluit dan ook aan bij mijn slotwoorden, een stukje visie op het werk: “wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.

Ik kijk uit naar de ontmoetingen die in de komende periode zullen gaan plaatsvinden!