In gesprek over kwaliteit met de Kaarten van Kwaliteit

Hoe kom en blijf je in gesprek over kwaliteit? Hoe zorg je ervoor dat de voortgang van thema’s uit het schoolplan de verantwoordelijkheid is van directie én team? Het spel Kaarten van Kwaliteit kan hierbij helpen. Door middel van prikkelende vragen worden alle spelers aan het denken gezet over schoolontwikkelingen en ieders eigen rol daarin. 

Het spel Kaarten van Kwaliteit gebruik je tijdens kwaliteitssessies over school en onderwijs. Het spel bestaat uit fotokaarten, met elk een passende en prikkelende vraag. De vragen zijn onderverdeeld in twee categorieën, te weten proces- en gedragsvragen. Deze twee categorieën kunnen door elkaar worden gebruikt; ze maken het mogelijk om een thema van verschillende kanten te belichten. Het kaartspel wordt geleverd met twee leuke spelvormen ter inspiratie.

Door regelmatig de ontwikkelingen binnen de school met elkaar te evalueren en te spreken over de plannen voor de toekomst ontstaat er een gezamenlijke bewustwording en draagvlak voor werken aan kwaliteit.

Het is belangrijk om deze gesprekken niet alleen regelmatig, maar ook binnen diverse groepen spelers te voeren. Denk aan teambijeenkomsten, in werkgroepen, met de verschillende directies, maar ook een gesprek op een personeelsbijeenkomst met de hele organisatie kan veel ideeën opleveren. Het gesprek óver kwaliteit is werken aan kwaliteit. Door gesprekken in een cyclus te zetten, ontstaat er groei en worden papieren plannen omgezet in te realiseren doelen waar op transparante wijze en met daadkracht door alle betrokkenen aan wordt gewerkt.

Zelf een keer het spel uitproberen met het team?

Neem contact met ons op! »