Activeren, motiveren confronteren!

‘We bespreken elk jaar hetzelfde in de gesprekkencylus.’
‘Moet ik echt nog al die gesprekken inplannen voor de vakantie?’
‘Wat levert het nou eigenlijk echt op?’

Zomaar wat reacties die we vaak horen als het onderwerp ‘gesprekkencyclus’ op tafel komt. Nutteloos, dus maar afschaffen dan? Absoluut niet! Maar: om medewerkers te stimuleren en een spiegel voor te houden, is het nodig om tot de kern door te dringen, de functie van een gesprek te (h)erkennen en het gesprek als kans te zien voor ontwikkeling. Om gesprekken functioneel te voeren, biedt Het Onderwijsbureau BV dan ook een effectief trainingstraject gespreksvaardigheden aan waarbij ‘doen en ervaren’ centraal staan.

In gesprek met de medewerker kun jij vervolgens zoeken naar de achtergrond van zowel ambities als weerstanden bij de werknemer. Daardoor kun je relevante acties en doelstellingen benoemen en het potentieel van je medewerkers benutten.

Opbouw training
De training bestaat uit drie dagdelen waarin leren, oefenen en terugkoppelen centraal staan. De eerste bijeenkomst staat in het teken van de gesprekscyclus en het doel hiervan. Het gaat om het bepalen van lange termijndoelen, persoonlijke doelen en visie rondom de gesprekscyclus. Er is aandacht voor de structuur en functie van verschillende gesprekken.

De tweede bijeenkomst draait om motiverende gespreksvoering en leerdoelen. Hierbij gaat het om activeren en het werken vanuit een intrinsieke motivatie. Ook gaan we in op hoe de gesprekscyclus ingezet kan worden om een cultuur van “leren en ontwikkelen” in het team te creëren en vast te houden.

De derde bijeenkomst staat in het teken van confronterende gesprekken. Thema’s zijn: bijsturen, beoordelen, discipline en verzuim. Hoe kun je als leidinggevende middels warme zakelijkheid de leerkracht confronteren? Daarnaast wordt in deze bijeenkomst het geleerde expliciet gemaakt waardoor jouw uitvoering van goede gespreksvoering stevig staat.

Investering
Kosten teamtraining: 750 euro per dagdeel per trainer. Het aantal trainers wordt in overleg afgestemd en is mede afhankelijk van de groepsgrootte. Trainingen en coaching door Het Onderwijsbureau BV zijn vrijgesteld van btw. De tijdsinvestering voor deze training is drie dagdelen.

Meer informatie
Wil je graag meer informatie over deze training en de mogelijkheden van een maatwerkprogramma bespreken? Neem dan contact met ons op: trainingen@hetonderwijsbureau.nl. Je kunt ons ook bellen op het nummer 033 – 8887888

Direct aanvragen