Leidinggeven aan een ander begint bij jezelf!

Leerkrachten, die leiding kunnen geven aan zichzelf, staan steviger in hun schoenen. Ze kennen de drijfveren en waarden waar vanuit ze werken en handelen en hebben mens- en zelfkennis. Ze zijn bovendien effectief in communicatie (ook als het spannend wordt). Lees meer over het oriëntatie op management traject.

“leadership is a choice, not a position”, Stephen R. Covey.

 

Leiderschap traject in het onderwijs

Het Onderwijsbureau BV biedt een leiderschapstraject aan in samenwerking met stichtingen en schoolbesturen. Hierin krijgen medewerkers zicht op leiderschap in het onderwijs, verandermanagement, onderwijsinnovaties, het ontwikkelen en begeleiden van teams én op relevante thema’s, die spelen binnen jullie organisatie. Hierbij staat het verkennen van de eigen rol in de professionele ruimte steeds centraal. Op die wijze stimuleren we medewerkers het innemen van een leiderschapsrol in de organisatie, zonder dat deze geformaliseerd is. Het leiderschapstraject is  interessant voor leerkrachten, die zich afvragen of een leidinggevende functie bij ze zou passen. Daarnaast is het ook voor leerkrachten, die vooral willen werken aan persoonlijke groei, zeer interessant om te volgen.

Oriëntatie op management –  leiderschap in het onderwijs

De  leiderschapsoriëntatie bestaat uit vijf middagen en een eindsessie waarin trainees een eindopdracht presenteren en feedback ontvangen van de trainers. Thema’s die in de middagen aan bod komen zijn:

 • leiderschaps- en managementtheorieën;
 • communicatievaardigheden (zoals feedback geven);
 • verandertrajecten;
 • spiegel op persoonlijk profiel;
 • onderwijsinnovaties;
 • zicht op eigen leiderschap.

Doel oriëntatietraject:

De trainees van de oriëntatie ontvangen gedurende en aan het eind van de middagen in een persoonlijke sessie feedback op hun professionele houding. Ze hebben hun visie op leiderschap kunnen verbreden of bijstellen. Daarnaast kunnen ze verschillende handreikingen inzetten in hun dagelijks handelen en communiceren. De aangeboden theorie kunnen zij omzetten naar hun praktijk en vanuit daar integreren in het belang van de stichting.


Het oriëntatietraject kenmerkt zich door:

 • een inspirerend programma met impact;
 • afstemming op individuele- en organisatiedoelen;
 • individuele feedback
 • heldere doelen en (in-)zicht op eigen oriëntatie;
 • mix van theorie, praktijk en oefeningen:
 • een veilige setting en energieke werkvormen.

Investering:

Uitgaande tussen de 10 en 15 medewerkers vanuit de stichting bedragen de kosten voor het traject: € 7.500,- De training wordt gegeven door twee ervaren trainers. Ook interesse in een oriëntatie op management binnen jullie stichting? Neem dan contact met ons op!


Andere trainingen van het onderwijsbureau