Bestuurdersondersteuning op projectbasis

De juiste ondersteuning op het juiste moment is voor een bestuurder van een onderwijsorganisatie van cruciaal belang om strategisch te besturen. Door allerlei omstandigheden kan deze bestuurdersondersteuning binnen het eigen bestuurdersbureau (tijdelijk) niet voor handen zijn, door bijvoorbeeld (langdurige) ziekte. Of op het moment, dat er een nieuwe strategische koers moet worden uitgezet. Ook kan een verandering van de organisatiestructuur de aanleiding zijn om extra ondersteuning te zoeken, omdat dusdanige veranderingen vragen om een scherpe evaluatie en een helder plan van aanpak.

Onderwijsbureau biedt extra ondersteuning

Het Onderwijsbureau BV biedt voor dit soort situaties tijdelijk extra capaciteit aan in de vorm van bestuursondersteuning op projectbasis. Het vergroot op die wijze de kwaliteit van besturen en daarmee uiteindelijk van het onderwijs. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de organisatie gaat een bestuurdersondersteuner aan de slag met de thema’s die op centraal niveau binnen de organisatie spelen.


Onze kwaliteit ligt bij het;

  • vertalen van het strategische beleid naar een managementcyclus bestaande uit een bestuurlijke agenda, jaaragenda voor het directieteam en een jaaragenda RvT;
  • vormgeven en implementeren van een overlegstructuur incl. formats en rapportages ter voorbereiding op de diverse overleggen;
  • ontwikkelen projectplannen en beleidsnotities over onderwijs, HR, kwaliteit, innovatie;
  • adviseren over de benodigde toekomstige inrichting van het bestuurdersbureau aansluitend op de wensen van de organisatie.

Bestuurdersondersteuning – Overbrugging

Ook ondersteunen wij in het (tijdelijk) voeren van het secretariaat; voorbereiden overleggen, agenda’s vaststellen, begeleiden van evaluaties. Tijdelijke bestuurdersondersteuning kan ook de oplossing zijn voor overbruggen van de periode tussen het vertrek van één van de medewerkers van het bestuurdersbureau en het aantreden van de nieuwe kandidaat.


Relevante blogs


Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor bestuurdersondersteuning binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op om dit te bespreken. 033 – 888 7 888info@hetonderwijsbureau.nl